april 25th, 2012
Site visit Koninklijke Bibliotheek & Vocabulairebank

Woensdag 25 april zal de CATCHPlus Begeleidingscommissie een bezoek brengen aan de Koninklijke Bibliotheek en de Vocabulairebank in Den Haag.

De Begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Nederlandse erfgoedinstellingen die kunnen profiteren van de onder CATCHPlus geproduceerde tools. Zij adviseert over kwaliteitscriteria en beoordeelt de opgeleverde producten aan de hand van kwaliteitscriteria.