Catchplus > Projecten > Deelprojecten > SCRATCH4All > Ontwikkelaars

SCRATCH4All op Github: https://github.com/CatchPlus/S4AAAS

Documentatie is te vinden op de wiki. Hier wordt onder meer de RESTful API beschreven. De wiki is alleen bereikbaar als u beschikt over een licentie.

Lambert Schomaker
Jean-Paul van Oosten
Rees Williams
Minne Oostra
Henny van Schie
Petra Helwig
Yvette Hoitink
Petra Schoen
Edzer Lawerman
Anco Westra

Michiel van Wijngaarden
Marika Cuenen
Rolf Fokkens